Twit Ulama oleh @dr_alshoreka

Hati-hati dari pelit terhadap ilmu, Ibnul Mubaarok berkata, “Siapa yang pelit dengan ilmunya, dia akan diuji dengan 3 perkara (1) Boleh jadi dia mati, sehingga hilanglah ilmunya, (2) atau dia lupa dengan ilmu tersebut, (3) atau dia menjadi orang berilmu yang menjilat penguasa.

@dr_alshoreka – Dr. Abdullah Al Syurikah, Imam dan Khatib Masjid Ad Duwailah, Kuwait.