Mengambil Sebab

Mengambil sebab adalah sunnatullah
Allah mampu membelah lautan untuk dilewati Musa tanpa harus memukulkan tongkatnya, tapi agar manusia mengambil pelajaran untuk senantiasa mengambil sebab. Allah tak kan begitu saja menolong orang yang hanya duduk-duduk padahal dia mampu berusaha. Continue reading