Menguatkan Rasa Percaya Kepada Allah

Hadits yang sangat agung yang menguatkan keimanan…
Menguatkan rasa percaya kepada Allah…
Menguatkan ketergantungan hati kepadan Sang Pencipta…

“Jagalah (aturan) Allah, niscaya Allah kan menjagamu”

Siapa yang membacanya, merenunginya dan beramal dengannya…
Allah pasti cukupkan dia…
-Syaikh Nabil al Awadhy-